Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Guitar Classic C60M

http://anguitar.com.vn/Top Spruce

Back & Side : Maple

Liên Hệ 403 Xô Viết Nghệ Tĩnh P24 Q Bình Thạnh!

0903694594

email Anguitarvn@gmail.com

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

D27D& A25D & D30D


A70CR


Guitar Classic C27D


• Type/Shape(kiểu dáng):C
• Back & Sides( Lưng & Hông :Điệp
• Top(Mặt trước): Spruce
• Fretboard(Mặt phím): Gõ
• Bridge(Ngựa): Gõ
• Nut & Saddle: Xương Bò Nam Phi
• Tuning Machines(Khóa đàn): Taiwan
• Strings(Dây): Alice 130H
• Truss Rod(Lõi sắt): yes
• Neck Width at Nut(Bề rộng cần):52mm
• Number of Frets(số phím): 19
• Finish(kiểu sơn): sơn bóng
• Cutaway(khuyết ): 
• Electronics(Hệ Thống điện tử) :Gắn theo yêu cầu

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Guitar Acoustic Điệp Premium


Giá :7.000.000VND

Thông tin xin email :Anguitarvn@gmail.com

 403 Xô Viết Nghệ Tĩnh p24 Quận Bình Thạnh HCM

0903694594

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Guitar mini Acoustic cuttawayTop spruce

Back and side : Bằng Lăng

Giá 3.000.000VND ( Không Kèm Hộp)

A27CD

• Type/Shape(kiểu dáng):A
• Back & Sides( Lưng & Hông): Điệp
• Top(Mặt trước): Spruce
• Neck(Cần): yellowwood
• Fretboard(Mặt phím): Gõ đen
• Bridge(Ngựa): Lim
• Nut & Saddle: Xương Bò Nam Phi
• Tuning Machines(Khóa đàn): Taiwan
• Strings(Dây): Alice 436
• Truss Rod(Lõi sắt): yes
• Neck Width at Nut(Bề rộng cần):46mm
• Number of Frets(số phím): 20
• Finish(kiểu sơn): sơn bóng mờ
• Cutaway(khuyết ): yes
• Electronics(Hệ Thống điện tử) :Gắn theo yêu cầu


Giá 2.700.000VND

Liên Hệ 0903694594